Gia sư toán - lý - hóa tp Hồ Chí Minh

Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2012

Giải đề thi tuyển sinh môn toán lớp 6 trần đại nghĩa năm học 2012 – 2013(tham khảo)

Giải đề thi tuyển sinh môn toán lớp 6 trần đại nghĩa năm học 2012 – 2013
tran dai nghia
bài giải mang tính chất tham khảo (không phải là đáp án)
Bài 1 :
Cách 1 : ta thử ngẫu nhiên : \frac{2}{6} +\frac{5}{8} = \frac{23}{24}
Cách 2 : khi thử ngẫu nhiên mất nhiều thời gian . nên ta tìm những điều kiện , để bỏ bớt một số phép tính không cần thiết.

Nhận xét :
 • Mẫu của phân số tổng là 24, nên 24 chia hết Mẫu của hai phân số cần điền.
  Vậy : Mẫu của hai phân số cần điền : 2, 6, 8 còn 5 là tử của hai phân số cần điền
 • Tổng là phân số nhỏ hơn 1 nên : hai phân số cần điền cũng nhỏ hơn 1.Vậy : Mẫu của hai phân số cần điền lớn hơn 5,
suy ra : Mẫu của hai phân số cần điền : 6, 8.
\frac{?}{6} +\frac{?}{8} = \frac{23}{24}
Thử 2 và 5 vào hai tử.
\frac{5}{6} +\frac{2}{8} = \frac{13}{12} (không nhận).
\frac{2}{6} +\frac{5}{8} = \frac{23}{24}  đúng yêu cầu.
Vậy : \frac{2}{6} +\frac{5}{8} = \frac{23}{24}
b. A=\frac{(0,8x25)x(0,04x1,25) + 1}{(8x25)x(10x125)}
=\frac{(20)x(0,05) + 1}{(200)x(1250)}
=\frac{1+ 1}{2×125000}
=\frac{2}{2x125000}
=\frac{1}{125000}
Bài 2 :

 • Hình 1, ta bỏ bớt 1 hình trụ, ta được : 2 hình hộp cân bằng với  4 hình tròn
 • Hình 2, ta bỏ bớt 1 hình trụ, ta được : 1 hình trụ và 1 hình tròn cân bằng với 2 hình hộp.
Suy ra : 1 hình trụ và 1 hình tròn cân bằng với 4 hình tròn (cùng bằng 2 hình hộp)
bớt 1 hình tròn : 1 hình trụ cân bằng với 3 hình tròn.
Bài 3 :

Thích học tiếng Anh Không thích học tiếng Anh Tổng số
Thích học toán
8
ô 1 (19)
27
Không Thích học toán
ô 2 (12)
ô 3 (1)
ô 4 (13)
Tổng số
20
ô 5 (20)
40
Thích học toán 27 học sinh : ô 1 = 27 – 8 = 19.
Thích học tiếng Anh 20 học sinh : ô 2 = 20 – 8 = 12.
Lớp có 40 học sinh :
 • ô 4 = 40 – 27 = 13.
 • ô 5 = 40 – 20.
 • ô 3 = 20 – 13 = 1.
b. Không Thích học toán có 13 học sinh.
Bài 4 :
Độ dài cạnh AB : (2 x 1800 ) : 50 = 72m.
Độ dài cạnh BC : 72 x 7 : 6 = 84m.
Chu vi của công viên : 50 + 72 + 84 = 206m.
Số vòng vận động đi quanh cong viên : 1236 : 206 = 6 (vòng).
Bài 5 :

nhận xét :

 • ta có tổng : Bạn An, Bạn Chi, Hồng cân nặng : 100kg. => tìm số phần.
 • ta phải đi tìm mối liên hệ của ba bạn này.

giải.

Bạn An và Bình cân nặng 76kg. Bạn Bình và Chi cân nặng 84kg.
Suy ra : Bạn Chi cân nặng hơn An : 84 – 76 = 8kg.
Bạn Chi và Dũng cân nặng 74kg. Bạn Dũng và Hồng cân nặng 50kg.
Suy ra : Bạn Chi cân nặng hơn Hồng : 74 – 56 = 24kg.
Sơ đồ số phần :
Bạn   Chi :  |=============| (chọn làm một phần)
Bạn   An :   |==========|- 8-|
Bạn Hồng: |======|—24—–|
Tổng số phần : 1 + 1+ 1 = 3 phần.
Giá trị của  3 phần : 100 + 8+ 24 = 132.
Giá trị một phần : 132 : 3 = 44.
 • Bạn Chi cân nặng :  44 x 1 = 44kg.
 • Bạn An cân nặng :  44 – 8 = 36kg.
 • Bạn Hồng cân nặng :  44 – 24 = 20kg.
 • Bạn Dũng cân nặng :  74 – 44  = 30kg.
 • Bạn Bình cân nặng :  84 – 44  = 40kg.

Cùng nhau phát triển, xin các lời giải hay. thân chào.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét