Gia sư toán - lý - hóa tp Hồ Chí Minh

Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2012

Bài 4 : Trường hợp bằng nhau thứ hai của hai tam giác CẠNH – GÓC – CẠNH (C – G – C)

Bài 4 :

Trường hợp bằng nhau thứ hai của hai tam giác CẠNH – GÓC – CẠNH (C – G – C)

1.Tính chất :

Nếu hai cạnh và góc xen giữa của tam giác này bằng với hai cạnh và góc xen giữa của tam giác kia thì hai tam giác bằng nhau.

Nếu ΔABC và ΔMNK, có :
  • AB = MN
  • \widehat{BAC} =\widehat{NMK}
  • AC = MK
Thì ΔABC = ΔMNK (c – g – c)

2. Hệ quả :

Nếu hai cạnh góc vuông của tam giác vuông này bằng với hai cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông bằng nhau.

 =================

BÀI TẬP SGK:

BÀI 29 TRANG 120 :
Ta có :
AB = AD ( gt)
BE = DC (gt)
=> AB + BE = AD + DC
Hay AE = AC
Xét ΔABC và ΔADE, ta có :
 AB = AD ( gt)
\widehat{A} chung.
AC = AE (cmt).

=> ΔABC = ΔADE (C -G -C)

=============================================

BÀI TẬP RÈN LUYỆN :
BÀI 1 : Cho tam giác ABC có M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA, lấy điểm N sao cho MN = MA. chứng minh :
a) ΔABM = ΔNCM
b) AB // NC

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét